Φορολογικό Δίκαιο


Οι Συνεργάτες μας έχουν δέκα χρόνια εμπειρίας σε θέματα φορολογικού δικαίου. Συνεργαζόμαστε περαιτέρω με λογιστές και ειδικούς αναλυτές σε θέματα φορολογίας για να παρέχουμε στους πελάτες μας τις πιο αποτελεσματικές συμβουλές για την επίτευξη των στόχων τους. Ο βασικός εταίρος μας, κ. Ανδρέας Δημητρίου, έχει μεταπτυχιακό πάνω σε φορολογικό δίκαιο (LL.M.) και συμμετέχει συχνά σε ομιλίες και σεμινάρια για φορολογικά θέματα.

Παρέχουμε συμβουλές για τα εξής θέματα:

  • Γνωμοδοτήσεις
  • Επίλυση φορολογικών διαφορών στα δικαστήρια
  • Αντιπροσώπευση ενώπιον των Αμερικανικών Φορολογικών Αρχών (IRS)
  • Σχεδιασμούς Φορολογικής Στρατηγικής
  • Διεθνή Θέματα Φορολογίας